כיצד לבנות השקעות הון סיכון עבור 188 ויזות

פתרון מקיף וגמיש במיוחד המאפשר להפחית סיכונים בדרכים שונות במידה ותרצו בכך. מניסיוננו, לקוחות המבקשים להשקיע במסגרת השקעה תואמת למטרות הגירה שואפים למזער את חשיפת הסיכון שלהם.

השקעות כשירות

יעדי השקעה

*בניכוי עמלות ואינדיקציה בלבד, ביצועי העבר אינם מנבאים תשואות עתידיות. **מקור מדד הון הסיכון והפרייבט אקוויטי של Cambridge Associates Australia. מעיד בלבד, ביצועי העבר אינם מנבאים תשואות עתידיות.

חברות מוכחות עם רקורדים חזקים

בחר חברות אוסטרליות באיכות גבוהה שהן עסקים מבוססים בשלב ההתרחבות של
התפתחות. מה שנקרא "שלב מאוחר" או "קדם הנפקה".

הקרן להזדמנויות פרטיות באוסטרליה

מספק למשקיעים חשיפה למגוון רב של הזדמנויות הון סיכון

קרן פרטית

קרן ההזדמנויות הפרטיות האוסטרלי
החזר יעד של 15%*לשנה
*לא כולל שקלול מזומן. החזרות אינן מובטחות. על המשקיעים לסקור ולשקול את הסיכונים המצוינים במזכר המידע, לרבות סיכוני שוק ונזילות.

יתרונות

- צמיחת הון לטווח ארוך
- הזדמנויות להטבות מס.
- הפחתת סיכונים ותנודתיות מהון סיכון מסורתי עם רמות פיזור ונזילות גבוהות יותר.

גִוּוּן

- חשיפה רחבה להון סיכון כאשר לקרן יש חשיפה ליותר מ-100 השקעות בסיס
- נזילות מוגברת
- יכולת השקעה ב-ESVCLP, VCLP והשקעות ישירות