אמריקה למשקיעים

שני אזרחויות ותושבות לפי השקעות כבר אינן נחלתם של מעטים. תוכניות השקעות הגירה הן כעת התחום הצומח ביותר בדיני הגירה בעולם, מכיוון שאנשים מבינים שהתושבות לפי השקעה ואזרחות שנייה הן רצויות ומהוות חלק חיוני בכל אסטרטגיית הגירה יעילה.