Sterling Migration תנאי שימוש
Sterling Migration תנאי שימוש

כללים ותנאים לשימוש

המידע באתר זה הינו למטרות מידע כללי בלבד. אין לראות בשום דבר באתר זה ייעוץ משפטי. מידע זה אינו מיועד ליצור, וקבלה או צפייה אינם מהווים יחסי עורך דין-לקוח.

 1. הסכמה לתנאים

  על ידי שימוש באתר זה או עיסוק בכל פעילות הנשלטת על ידי תנאי שימוש אלה, אתה מסמן שאתה מסכים לתנאי שימוש אלה. בנוסף, בעת שימוש בשירותים מסוימים הזמינים באתר זה, אתה תהיה כפוף לכל הנחיות או כללים שפורסמו החלים על שירותים כאלה, אשר עשויים להתפרסם מעת לעת. כל ההנחיות או הכללים כאמור משולבים בזאת באמצעות הפניה בתנאי השימוש. אם אינך מסכים לתנאי השימוש, נא לא להשתמש באתר או לעסוק בדרך אחרת בכל פעילות הנשלטת על ידי תנאי שימוש אלה. אנו שומרים לעצמנו את הזכות, לפי שיקול דעתנו, לשנות, לשנות, להוסיף או להסיר חלקים מתנאי שימוש אלה בכל עת. אנא בדוק תנאים אלה מעת לעת לשינויים. המשך השימוש שלך ב-sterlingmigration.com או כל פעילות הנשלטת על ידי תנאי שימוש אלה לאחר פרסום השינויים בתנאים אלה פירושו שאתה מסכים לציית לשינויים אלה. אנא שימו לב כי תנאי שימוש נוספים ו/או שונים עשויים לחול על שירותים הניתנים באמצעות שותף עסקי אחד או יותר של 188Investemnts.com, ועליכם להתייחס אליהם לפני השימוש בשירותים כאלה. התוכן של אתר זה מסופק למטרות פרסום בלבד. השימוש באתר אינו מקנה למשתמשים קשרי לקוחות עם המשרד, ואין לראות במידע הנמסר כייעוץ משפטי.

 1. בעלות

  אתר זה בבעלות ומופעל על ידי Sterling Migration. התוכן של אתר אינטרנט זה הוא © Sterling Migration כמצוין. כל הזכויות שמורות. כל שימוש בכל אחד מהחומרים באתר זה מלבד למטרות צפייה פרטיות ולא מסחריות אסור בהחלט. מכירה, מכירה פומבית, השכרה, הלוואה, מתנה, סחר או חליפין, או שימוש בכל אחד מהטקסט, הגרפיקה, התמונות, חומרי האודיו ו/או הווידאו או תמונות סטילס מחומר אורקולי או מכל חומר אחר הכלולים במסמך זה, לכל מטרה אחרת, בכל צורה שהיא, מדיה או טכנולוגיה הידועה כעת או שפותחה להלן, לרבות שימוש בכל אחד מהחומרים הנזכרים לעיל בכל אתר אינטרנט אחר או סביבת מחשב ברשת, ללא הסכמה מראש ובכתב מ-Sterling Migration, אסור במפורש. יצירת יצירות נגזרות המבוססות על החומרים הכלולים במסמך זה, לרבות, אך לא רק, מוצרים, שירותים, גופנים, אייקונים, לחצני קישור, טפטים, ערכות נושא לשולחן העבודה, גלויות מקוונות וכרטיסי ברכה וסחורה ללא רישיון (בין אם נמכרה, החליפה או ניתנת במתנה. ) אסור במפורש. אתה רשאי להוריד עותק אחד של החומרים בכל מחשב בודד לשימוש ביתי אישי ולא מסחרי בלבד, בתנאי שתשמור על כל זכויות היוצרים והודעות קנייניות אחרות. שינוי של החומרים או שימוש בחומרים לכל מטרה אחרת מהווה הפרה של זכויות היוצרים של Sterling Migration וזכויות קנייניות אחרות.

 1. קישורים

  אתר זה כולל קישורים לאתרי אינטרנט אחרים אך ורק למטרות נוחות למשתמשים. Sterling Migration אינה תומכת באתרים מקושרים כאלה או במידע, בחומר, במוצרים או בשירותים הכלולים באתרים מקושרים אחרים או הנגישים דרך אתרים מקושרים אחרים. יתר על כן, Sterling Migration אינה נותנת אחריות מפורשת או משתמעת לגבי המידע, החומר, המוצרים או השירותים הכלולים באתרים מקושרים או נגישים אליהם. הגישה והשימוש באתרים מקושרים, לרבות מידע, חומר, מוצרים ושירותים באתרים מקושרים או זמינים דרך אתרים מקושרים, הינם באחריות המשתמש בלבד.

 1. פורומים ובלוגים

  א. אתה מוזמן לפרסם, לשדר או לשלוח הודעות (ביחד "הודעות") ללוחות מודעות, חדרי צ'אט או אזורים ציבוריים אחרים בתוך, או בקשר אליו, באתר זה (להלן "פורומים"). Sterling Migration אינה מקבלת אחריות כלשהי בקשר עם או הנובע מהודעות כאלה. Sterling Migration אינה תומכת ואין לה שליטה על התוכן של הודעות שנשלחו על ידי אחרים לפורומים. הודעות הנשלחות לפורומים אינן בהכרח נבדקות על ידי Sterling Migration לפני הפרסום ואינן משקפות בהכרח את הדעות או המדיניות של Sterling Migration.

 2. Sterling Migration אינה מתחייבת, מפורשת או משתמעת, באשר לתוכן ההודעות בפורומים או לדיוק ומהימנות של הודעות כלשהן וחומרים אחרים בפורומים. עם זאת, Sterling Migration שומרת לעצמה את הזכות למנוע ממך לשלוח חומרים לפורומים ולערוך, להגביל או להסיר הודעות כאלה מכל סיבה שהיא בכל עת.
 3. Sterling Migration לא נוטלת אחריות על מעקב פעיל אחר פורומים לאיתור הודעות בלתי הולמות. אם בכל עת Sterling Migration תבחר, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לפקח על הפורומים, Sterling Migration בכל זאת לא לוקחת על עצמה כל אחריות לתוכן ההודעות, אין חובה לשנות או להסיר הודעות בלתי הולמות וללא אחריות להתנהגות המשתמש. הגשת כל הודעה. בהגשת הודעות לפורומים, אתה מסכים להגביל את עצמך בהחלט לדיונים על הנושא שאליו מיועדים הפורומים. אתה מסכים ש-Sterling Migration לא מקבלת כל אחריות אם היא תחליט למנוע את הגשת ההודעות שלך או אם היא תערוך, תגביל או תסיר את ההודעות שלך. אתה גם מסכים לאפשר לכל משתמש אחר באתר זה לגשת, לצפות, לאחסן או לשכפל את החומר לשימושו האישי של אותו משתמש אחר ולא להגביל או לעכב את השימוש באתר על ידי כל אדם אחר.
 4. ילדים מתחת לגיל 13 אינם מורשים לפרסם הודעות או להשתתף בפורומים באתר זה.
 5. אתה מסכים שכל הודעה כלשהי שנשלחת על ידך הופכת לרכושה של Sterling Migration וניתן להשתמש בה, להעתיק, לתת רישיון משנה, להתאים, לשדר, להפיץ, לבצע בפומבי ולפרסם, להציג או למחוק כראות עיני Sterling Migration.
 1. הגשות

  מדיניות החברה של Sterling Migration אינה מאפשרת לה לקבל או לשקול רעיונות, הצעות או חומרים יצירתיים מלבד אלו שהיא ביקשה במפורש. בהתאם לכך, עלינו לבקש שאף מבקרים באתר זה, או בכל מקום או אתר אינטרנט המופיעים בתנאי שימוש אלה, לא ישלחו או ישלחו חומרי יצירה מקוריים, לרבות אך לא רק הגשות של תסריטים, קווי עלילה, סיפורת מעריצים, דמויות, ציורים, מידע, הצעות, רעיונות או מושגים. אם לבקשתנו אתה שולח הגשות ספציפיות מסוימות (למשל, פרסומים לצ'אטים, סקרים, לוחות הודעות, תחרויות או פריטים דומים) או, למרות בקשתנו שלא תשלח לנו חומרים יצירתיים אחרים, אתה שולח לנו או מפרסם בהודעה הצעות יצירתיות, רעיונות, הערות, שרטוטים, מושגים או מידע אחר (ביחד ה"הגשות"), אזי ההגשות ייחשבו ויישארו בבעלותה של Sterling Migration לנצח. על ידי ביצוע כל הגשה, השולח מעניק אוטומטית, או מתחייב שהבעלים של חומר כזה מעניק במפורש, ל-Sterling Migration את הזכות והרישיון נטולת תמלוגים, תמידית, בלתי חוזרת, לא בלעדית להשתמש, לשכפל, לשנות, להתאים, לפרסם, לתרגם , ולהפיץ חומר כזה (כולו או חלקו) ברחבי היקום ו/או לשלבו ביצירות אחרות בכל צורה, מדיה או טכנולוגיה הידועה כעת או שפותחה להלן, למשך כל התקופה של כל זכויות יוצרים, סימן מסחרי או פטנט שעלולים קיימים בחומר כזה לכל מטרה ש-Sterling Migration תבחר, בין אם פנימית, ציבורית, מסחרית או אחרת, ללא כל פיצוי, קרדיט או הודעה לשולח. השולח מוותר על כל מה שנקרא "זכויות מוסריות" בכל ההגשות. עוד מוותר השולח על הזכות להעלות כל תביעה נגד Sterling Migration הנוגעת להגשות לא רצויות, לרבות, אך לא רק, תחרות בלתי הוגנת, הפרת חוזה משתמע ו/או הפרת סודיות.

 1. שימוש ב-sterlingmigration.com ובתקשורת

  בקשר עם השימוש שלך בכל אחד מאזורי הצ'אט, לוחות המודעות, הדואר האלקטרוני או רכיבי תקשורת ציבוריים אחרים של sterlingmigration.com או בקשר עם כל פעילות הנשלטת על ידי תנאי שימוש אלה לרבות, ללא הגבלה, משחק מקוון, אינך רשאי להעלות, להפיץ דרך, או לפרסם בדרך אחרת דרך sterlingmigration.com או כל מקום או אתר אינטרנט אחר כל תוכן שהוא, כפי שנקבע על ידי Sterling Migration לפי שיקול דעתה הבלעדי, לשון הרע, לשון הרע, מגונה, פורנוגרפי, מאיים, חודר לפרטיות או לפרסום. זכויות, פוגעניות, מזלזלות, בלתי חוקיות או מעוררות התנגדות אחרת או שיהוו או יעודדו עבירה פלילית, מפרים זכויות של צד כלשהו, ​​או שיגרום אחרת לחבות, או מפר כל חוק. אתה מסכים שהפעילויות שלך באתר (כולל ללא הגבלה שליחת הודעות כלשהן לפורומים) לא:

 2. הפרה של Sterling Migration או זכויות יוצרים, סימן מסחרי, סוד מסחרי או זכויות קנייניות אחרות או זכויות פרסום או פרטיות של כל צד שלישי (ובאמצעות שליחת הודעות לפורומים, אתה מצהיר בפני Sterling Migration שאתה הבעלים החוקי של חומר כזה או שיש לך תחילה קיבל אישור להגשת החומר מהבעלים החוקי);
 3. מהווים (או מעודדים התנהגות שתהווה) עבירה פלילית, גורמת לאחריות אזרחית או מפרה בכל דרך אחרת כל חוק מקומי, מדינתי, לאומי או בינלאומי או עלולה ליצור אחריות להגירת סטרלינג או לגרום להגירת סטרלינג לאובדן (כולל או חלקי) השירותים של ספקי האינטרנט שלנו או ספקים אחרים;
 4. להעביר תוכן ש-Sterling Migration רואה לפי שיקול דעתה הבלעדי כמפריע, לא חוקי, מזיק, מאיים, מתעלל, מטריד, לשון הרע, וולגרי, מגונה, פורנוגרפי, מפורש מינית, מעורר שנאה, גזעני, אתני או מעורר התנגדות אחרת;
 5. להתחזות או לתבוע את הזהות, המאפיינים או הכישורים של כל אדם או ישות אחרים; או הצהרה כוזבת או מצג שווא בכל דרך אחרת את ההשתייכות שלך לאדם או ישות או שהם כוזבים, לא מדויקים או מטעים;
 6. אלא אם כן אושרה במפורש על ידי Sterling Migration, הם למטרות מסחריות או מכילות פרסום או נועדו לבקש אדם לקנות או למכור שירותים או לתרום תרומות, כולל "ספאם" או כל צורה אחרת של שידול או קידום מכירות, או קישור, ישירות או בעקיפין, כל אתרים המפרים את ההגבלות המפורטות בסעיף 6 זה;
 7. להכיל וירוס או רכיב מזיק אחר או לשבש באופן אחר את זרימת התקשורת הרגילה בפורומים או בפעילותם בכל דרך שהיא; אוֹ
 8. הם בעלי לשון הרע, או פגיעה בפרטיות או בזכויות פרסום או כל זכויות צד שלישי אחרות.
 1. פְּרָטִיוּת

  Sterling Migration מחויבת לכבד את זכויות הפרטיות של כל המבקרים באתר שלנו. Sterling Migration אינו דורש מהמבקרים לחשוף מידע אישי מזהה כדי לגשת לאתר הראשי שלנו. למרות שמידע עשוי להידרש כדי להשתתף במבצעים מסוימים, בתמיכה טכנית או במכירות המוצעות דרך האתר שלנו, המשתתפים מתבקשים לספק מידע על בסיס התנדבותי בלבד. אנו ממליצים לך להקדיש רגע כדי לקרוא בעיון את מדיניות הפרטיות של Sterling Migration לקבלת מידע פרטיות נוסף, שתנאיו משולבים בתנאי שימוש אלה באמצעות הפניה.

 1. ויתור על אחריות

  החומרים באתר זה מסופקים "כמות שהם" וללא אחריות מכל סוג שהוא, מפורש או משתמע. במידה המלאה המותרת בהתאם לחוק החל, STERLING MIGRATION מתנער מכל אחריות, מפורשת או משתמעת, לרבות, אך לא מוגבלת, אחריות משתמעת של סחירות וכשירות להתאמה. STERLING MIGRATION אינה מתחייבת שהפונקציות הכלולות בחומרים יהיו ללא הפרעות או נטולות שגיאות, שפגמים יתוקנו או שהאתר הזה או השרת שהופך אותו זמין ל-VIRUS-FREE-VIRUS-FREE. STERLING MIGRATION אינה מתחייבת או מציגה כל מצג לגבי השימוש או התוצאות של השימוש בחומרים באתר זה במונחים של נכונותם, דיוקם, מהימנותם או אחרת. אתה (ולא העברת סטרלינג) לוקח על עצמך את כל העלות של כל השירות, התיקון או התיקון הנדרשים. ייתכן שהחוק החל לא יאפשר החרגה של אחריות משתמעת, ולכן ייתכן שההחרגה שלעיל לא תחול עליך.

 1. הגבלת האחריות

  בשום נסיבות, לרבות, אך לא מוגבל לרשלנות, העברת סטרלינג תישא באחריות לכל נזק מיוחד או תוצאתי שנגרם מהשימוש או חוסר היכולת להשתמש בחומרים שבאתר גרמה זה, הודיע ​​לך על האפשרות של נזקים כאלה. ייתכן שהחוק החל לא יאפשר הגבלה או החרגה של אחריות או נזקים מקריים או תוצאתיים, ולכן ייתכן שההגבלה או ההחרגה שלעיל לא יחולו עליך. בשום מקרה, האחריות הכוללת של STERLING MIGRATION כלפיך לכל הנזקים, ההפסדים והסיבות לפעולה (בין אם בחוזה, בנזיקין, או אחרת, תעלה על הסכום ששולם על ידך, אם בכלל, עבור הגישה לאתר זה).

 1. סיום

  אתה מסכים ש-Sterling Migration, לפי שיקול דעתה הבלעדי, רשאית לסיים כל חשבון (או כל חלק ממנו) שיש לך איתנו עבור כל פעילות הנשלטת על ידי תנאי שימוש אלה או לשימושך באתר ולהסיר ולהשליך את כולם או חלק ממנו. של חשבונך או כל הגשה שנעשתה בכל מקום או אתר(ים), מכל סיבה שהיא לפי שיקול דעתה הבלעדי של Sterling Migration. Sterling Migration רשאית גם לפי שיקול דעתה הבלעדי ובכל עת להפסיק לספק את האתר sterlingmigration.com, או כל חלק ממנו, או כל פעילות הנשלטת על ידי תנאי שימוש אלה עם או בלי הודעה מוקדמת. אתה מסכים שכל הפסקת הגישה שלך לאתר, כל חשבון שיש לך או חלק ממנו או כל פעילות כפופה לתנאי שימוש אלה עשויה להתבצע ללא הודעה מוקדמת, ואתה מסכים ש-Sterling Migration לא תישא באחריות כלפיך או כלפי כל צד שלישי לכל סיום כזה.

 1. ברמה בינלאומית

  אלא אם צוין אחרת, החומרים באתר מוצגים אך ורק למטרת קידום הגירה של סטרלינג ושותפיה. Sterling Migration אינה מצהירה כי החומרים באתר מתאימים או זמינים לשימוש בכל מקום מסוים. מי שבוחר לגשת לאתר עושה זאת מיוזמתם והם אחראים לעמידה בחוקים המקומיים אם וככל שהחוקים המקומיים חלים. תוכנה מאתר זה כפופה בנוסף לבקרות הייצוא של ארצות הברית. אין להוריד תוכנה מאתר זה או לייצא או לייצא מחדש בכל דרך אחרת (א) אל (או לאזרח או תושב) קובה, עיראק, לוב, צפון קוריאה, איראן, סוריה או כל מדינה אחרת שאליה ארה"ב, לבריטניה או לאיחוד האירופי יש אמברגו על סחורות; או (ii) לכל מי שנמצא ברשימת האזרחים המיוחדים של משרד האוצר האמריקאי או בטבלת צווי הדחייה של משרד המסחר האמריקאי או רשימות דומות המופעלות על ידי ממשלות בריטניה ו/או האיחוד האירופי. על ידי הורדה או שימוש בתוכנה כלשהי מאתר זה, אתה מצהיר ומתחייב שאינך נמצא במדינה, בשליטתה של, או אזרח או תושב של כל מדינה כזו או ברשימה כזו.

 1. שונות

  הכישלון של Sterling Migration לממש או לאכוף כל זכות או הוראה בתנאי השימוש לא יהווה ויתור על זכות או הוראה כאמור. מבלי לתת תוקף לכל עקרונות של סתירות חוק. אתה מסכים שכל פעולה על פי חוק או שוויון הנובעת או קשורה לתנאים אלה או לאתר תוגש רק בפנמה. אתה מסכים בזאת ונכנע לסמכות השיפוט האישית של בתי משפט כאלה למטרות התדיינות בכל פעולה כזו. אם הוראה כלשהי בתנאים אלה תהיה בלתי חוקית, בטלה, או מסיבה כלשהי אינה ניתנת לאכיפה. הוראה זו תיחשב כניתנת להפרדה מתנאים אלה ולא תשפיע על תקפותן ואכיפה של הוראות כלשהן שנותרו.