איזון השקעות

"גמישות לבחירה מתוך מגוון של קרנות הכנסה קבועה ורכוש."

*יעד החזרות, בניכוי דמי ניהול אך לפני כל עמלות ניהול ומסים רלוונטיים. התשואות הן אינדיקטיביות בלבד, ביצועי העבר אינם מנבאים תשואות עתידיות.

השקעות זכאיות

מטרת ההשקעה

קרן הכנסה קבועה ואשראי מגוונת אוסטרלית

"פורטפוליו מגוון של חוב מניב ואיכותי והון היברידי
ניירות ערך"

קרן נכסים מסחריים

מיצוב קרן יעד

*החזרי יעד הם בניכוי דמי ניהול אך לפני דמי ניהול ומסים החלים. החזרות הן מעידות בלבד ואינן מובטחות. ביצועי העבר אינם מנבאים תשואות עתידיות. על המשקיעים לסקור ולשקול את הסיכונים המצוינים במזכר המידע, לרבות סיכוני שוק ונזילות.

פתרונות מובילים בשוק עבור ויזה 188B/C של אוסטרליה

נכסים ואיגרות חוב

"עם החלק האיזון של הכספים המושקעים, ישנה הזדמנות גדולה יותר להשקיע במגוון מגוון יותר של השקעות. נשמח להמשיך ולבחון את כל האפשרויות."